Rozhovor na téma: Co je to Bitcoin a v čem je unikátní? - Jiří Šafránek

Rozhovor na téma: Co je to Bitcoin a v čem je unikátní? - Jiří Šafránek

Bitcoin je digitální měna, které má přesně definované množství v oběhu a nelze ji ovlivnit žádnou entitou. Lze si za něj koupit kávu, nebo během pár vteřin poslat prostředky v menších sumách z jednoho konce světa na druhý. Zkuste poslat 100 USD kamarádovi do Austrálie skrze vaši banku. Rozdíl je ihned zřejmý. 

Bitcoin má i jinou zajímavou vlastnost a tou je jeho vzácnost. Na rozdíl od papírků, které máme v peněženkách a jejichž kupní síla se mění, aniž si toho všímáme. Centrální banky vydávají nové a nové bankovky a peněz je v oběhu více. To má za následek, že 1.000,- Kč za rok má zcela jinou kupní sílu než dnes.

U Bitcoinu se toto neděje. Je pevně dané množství a princip uvolňování do oběhu má jasně stanovená pravidla.

Většina peněz v oběhu již nyní funguje na elektronické bázi, tedy ve formě nul a jedniček. Můžeme je tedy považovat za jakousi kryptoměnu. Lze ji ale ovlivnit. Může se zvýšit, snížit, či dokonce zabavit. Krásný příklad budiž zmrazení ruských devizových rezerv po vypuknutí války na Ukrajině. Bitcoin tímto netrpí a při správném používání ho nelze zabavit či omezit.

Proč patří kryptoměny do investičních portfolií klientů?

Už od pradávna existuje poučka „Nikdy nedávej všechna vajíčka do jednoho košíku“. S tím se také ztotožňuji. Bitcoin je zcela něco nového, jako byl internet v 90. letech. Kdo kdysi věřil v to, že se internet takto rozšíří? Nebo, že mobilní telefon bude mít i dítě v Africe? Kdo ví, jak to bude vypadat se státními měnami za 5 či 10 let? Možnosti digitálního světa jsou neomezené a kdo ví, jaké technologie ještě vzniknou. Stejně jako si nyní říkáme: „Kdybych tehdy investoval do akcií Apple…“ tak si můžeme za 10 let říkat to samé o kryptoměnovém odvětví. Za mě tedy Bitcoin a jiné kryptoměny v objemu 5 %-10 % do portfolií klientů patří.

Rozvoj oblasti kryptoměn/zajímavosti

Kryptoměny našly reálné použití ve světě financí a různých vědních oborech. Využívají je banky, nebo jsou zákonným platidlem.

Například v oblasti decentralizovaných financí (DeFi). Jak vypadá půjčka na auto v klasickém světě? Úrok 5-6 % p.a., nutnost doložení příjmů, osobních dokladů, povinnost hradit splátky a obavy z negativních zápisů v registrech.

Jak to vypadá v DeFi a v čem je inovace? Půjčku si lze vzít za 0 % úrok, splácet lze kdykoliv a v jaké výši chcete. Vše navíc bez nutnosti dokládat příjmy, nebo obav z negativních zápisů v bankovním registru při nesplácení. Ano, je to možné i takto.

Druhý příklad je lékařství a oblast virtuální reality. Již je skutečností, že 2 lékaři, prováděli operaci na pacientovi, a přitom od sebe byli vzdáleni 900 km. Kdo si dokázal před 10 nebo 15 lety představit, že toto bude možné?

Zatím je oblast kryptoměn velmi malá a je třeba si dávat velký pozor na podvodné projekty. Opatrnost je na místě. Nicméně jsem chtěl ukázat, že reálné použití je již skutečností a proč by měly kryptoměny patřit do zájmu investorů.